Veel gestelde vragen

Als coöperatie beseffen wij als geen ander het maatschappelijk belang van verenigingen en stichtingen. Daarom nemen wij graag een aandeel in het verenigings- en stichtingsleven. Per 2018 is ons sponsor- en donatiebeleid versterkt, zodat het nog meer van toegevoegde waarde is voor de verenigingen en stichtingen in de regio Meppel, Staphorst en Steenwijkerland. Dat doen we via de Rabobank Coöperatie Weken (voor maatschappelijke projecten) en de Rabobank Clubkas Campagne (sport en cultuur). De Rabobank Coöperatie Weken zijn de opvolger van het Rabofonds, zoals dat tot eind 2017 gold. Voor clubs is er geen mogelijkheid om naast de Rabobank Coöperatie Weken een donatie aan te vragen. Op www.rabobank.nl/mss vind je meer informatie over de Rabobank Coöperatie Weken en de voorwaarden.

Sponsort of doneert Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland ook aan particuliere initiatieven?
Nee, alleen verenigingen en stichtingen (die bankieren bij Rabobank Meppel-Staphorst- Steenwijkerland en voldoen aan de criteria) komen in aanmerking voor sponsoring en/of donatie. Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland ondersteunt geen particuliere initiatieven.

Wat is de aanleiding van de Rabobank Coöperatie Weken?
Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland kiest ervoor om leden vanaf twaalf jaar invloed te laten hebben op het toekennen van geld voor de verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland hecht veel waarde aan lokale

Hoe werken de Rabobank Coöperatie Weken?
De Rabobank Coöperatie Weken is er om verenigingen en stichtingen financieel een steuntje in de rug te geven. Het sponsorbedrag is bedoeld om de club te ondersteunen bij de maatschappelijke activiteiten die ze ontplooit. De bijdrage vanuit de Rabobank Coöperatie Weken is afhankelijk van het aantal stemmen dat uitgebracht wordt op de vereniging of stichting.

Wat moeten verenigingen doen die nu een reclamebord op hun terrein hebben hangen?
Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland stelt het op prijs als deze borden blijven hangen.

Kunnen verenigingen en stichtingen gebruik maken van promotiematerialen van Rabobank?
Rabobank heeft diverse promotiematerialen beschikbaar die uitgeleend kunnen worden aan gesponsorde verenigingen en stichtingen. Denk hierbij aan vlaggen, spandoeken of een start en finishdoek. Wil je promotiematerialen inzetten tijdens een evenement van jouw club, neem dan contact op met de afdeling Marketing & Communicatie via: communicatie.mss@rabobank.nl. Vermeld in de e-mail de naam van de organisatie, contactgegevens, het betreffende evenement (inclusief de datum waarop dit plaatsvindt), de promotiematerialen die je wilt inzetten en waar en wanneer (op werkdagen bij én van de kantoren) de materialen worden opgehaald.

Wordt het budget van de Rabobank Clubkas Campagne onderverdeeld over de gemeente of dorpen?
Nee, er wordt geen onderverdeling gemaakt. Leden uit het ene dorp willen wellicht ook clubs uit andere dorpen ondersteunen en dat is mogelijk.

Waarschijnlijk krijgen kleine organisaties veel minder stemmen dan grote. Is dat niet oneerlijk?
De leden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland bepalen op welke clubs zij gaan stemmen. Zij bepalen dus waar het geld naartoe gaat. De kans is aanwezig dat grote verenigingen meer stemmen krijgen, maar dit ligt natuurlijk ook aan de inzet van de vereniging zelf. Bovendien ondersteunt elk lid meerdere clubs; ieder lid brengt vijf stemmen uit, waarvan maximaal twee op dezelfde club.

Wat doet Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland om de Rabobank Coöperatie Weken onder de aandacht te brengen bij haar leden?
Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland besteedt in haar ledenmagazine, op de website, op social media, in de media en via andere (online en offline) communicatiemiddelen aandacht aan de Rabobank Coöperatie Weken. Tevens stelt Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland promotiemiddelen beschikbaar aan verenigingen en stichtingen zodat zij hun leden kunnen oproepen om te stemmen. Bovendien ontvangen leden vanaf twaalf jaar een uitnodiging om hun stemmen uit te brengen.

Hoe word ik lid van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland?
Je kunt lid worden als je klant bent bij Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland. Als klant ben je niet automatisch lid van de bank. Je kunt het lidmaatschap aanvragen via www.rabobank.nl/mss. Ook is het mogelijk om binnen te lopen bij een van onze kantoren. Daar wordt het lidmaatschap dan ter plekke geregeld. Indien je je voor 15 september als lid registreert, kun je meestemmen voor de Rabobank Coöperatie Weken.

Hoeveel leden heeft Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland?
Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland heeft op dit moment ca. 20.000 leden.

Als iemand lid is van een andere Rabobank, mag die persoon dan ook een stem uitbrengen?
Nee, alleen leden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland mogen hun stem uitbrengen.

Hoe kunnen verenigingen weten wie lid is van Rabobank Meppel-Staphorst- Steenwijkerland? Staat er bijvoorbeeld een ledenlijst op de website?
Nee, er staat geen ledenlijst op de website. Deze gegevens zijn privacygevoelig. Het is natuurlijk wel mogelijk om leden van de eigen club aan familie en kennissen te laten vragen of ze lid van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland zijn en te vragen de organisatie te steunen.

Is het de bedoeling dat clubs leden gaan werven voor Rabobank Meppel-Staphorst- Steenwijkerland?
Nee, dit is niet de bedoeling. Als mensen lid willen worden van Rabobank Meppel-Staphorst- Steenwijkerland, dan kunnen zij dit onder bepaalde voorwaarden op ieder gewenst moment aanvragen via www.rabobank.nl/mss

Wie mogen er tijdens de Rabobank Coöperatie Weken stemmen?
Alle natuurlijke personen vanaf twaalf jaar die voor 15 september lid zijn geworden en een particuliere klant zijn bij Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland mogen hun stem uitbrengen op de deelnemende verenigingen en stichtingen.

Hoe werkt het stemmen?
Alle leden vanaf twaalf jaar van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland worden persoonlijk uitgenodigd om hun stemmen uit te brengen. Ieder lid krijgt vijf stemmen ter beschikking die uitsluitend via een online stemmodule uitgebracht mogen worden. Dit gaat op een beveiligde manier. Een lid mag vijf stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee op dezelfde club.

Ik heb geen computer. Kan ik iemand anders laten stemmen?
Ja, dit kan. Je kunt je stemcode aan iemand anders geven, die namens jou de stemmen uitbrengt. Je kunt natuurlijk ook samen met iemand anders stemmen op zijn/haar computer. Of loop even binnen bij én van onze kantoren. Wij helpen graag!

Waarom is er gekozen voor vijf stemmen per lid?
Er is gekozen voor vijf stemmen per lid, zodat elk lid meerdere clubs kan steunen. In een gezinssituatie is het bovendien vaak zo dat kinderen van meerdere verenigingen lid zijn. Zo worden (per lid/gezin) meerdere clubs gesteund.

Wat is de waarde van een stem?
De waarde van een stem wordt achteraf bepaald. Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland stelt een totaalbedrag beschikbaar dat wordt gedeeld door het aantal uitgebrachte stemmen. Elke deelnemende club ontvangt het aantal op de club uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Moeten de leden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland lid zijn van de vereniging waarop ze stemmen?
Nee, dit is niet nodig. De leden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland mogen op alle aan de Rabobank Coöperatie Weken deelnemende clubs stemmen.

Hoe kan een club stemmen krijgen?
Een vereniging of stichting kan stemmen binnenhalen door de campagne en het bestedingsdoel van de Rabobank Coöperatie Weken te promoten bij leden van Rabobank Meppel-Staphorst- Steenwijkerland. Dat kan door de club op een creatieve, ludieke manier onder de aandacht te brengen. Ook is het mogelijk om de leden van de eigen vereniging op te roepen om bij familie, vrienden en kennissen te informeren of ze lid zijn van Rabobank Meppel-Staphorst- Steenwijkerland en te vragen hun club te steunen.

Wanneer wordt de donatiebijdrage bekend gemaakt?
De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de ontknoping van de Rabobank Coöperatie Weken: op een feestelijk manier op donderdag 29 november. In de periode erna worden de bijdragen uitgekeerd.

Is de uitslag van de stemmen meerdere jaren geldig?
Nee, ieder jaar zijn er nieuwe Rabobank Coöperatie Weken. Tijdens een volgende editie brengen leden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland opnieuw hun stemmen uit. De stemming kan dus ieder jaar anders uitvallen. Bovendien wordt het budget voor de Rabobank Coöperatie Weken elk jaar opnieuw vastgesteld door de directie en ledenraad van Rabobank Meppel- Staphorst-Steenwijkerland.

Heeft de bijdrage uit de Rabobank Coöperatie Weken gevolgen voor de gemeentelijke subsidie?
Nee, deze sponsorbijdrage heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke subsidie.

Wij hebben al een sponsorbijdrage uit de Rabobank Clubkas Campagne ontvangen. Kan ik dan ook deelnemen aan de Rabobank Coöperatie Weken?
Nee, dat kan niet. De organisatie kan maximaal 1 x per jaar in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.

Wat is het verschil tussen de Rabobank Clubkas Campagne en de Rabobank Coöperatie Weken?
Het verschil is het bestedingsdoel. In de Rabobank Clubkas Campagne ondersteunen wij verenigingen en stichtingen met een cultureel of sportief doel. In de Rabobank Coöperatie Weken komen verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk doel in aanmerking voor een donatie.