Kringloop Kampen

Omschrijving vereniging/stichting
Kringloop Kampen is een Cooperatie zonder winstoogmerk met mens en milieu op de 1e plaats. Op lokaal niveau heeft Kringloop Kampen naast verbetering van het milieu zich ten doel gesteld zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle en veilige werkgelegenheidsplek te bieden.

Wat is jullie bestedingsdoel?
Kringloop Kampen wil in de winkel ruimte vrijmaken voor een lunch/koffie/ontmoetings/ leeshoek die hoofdzakelijk wordt bemensd door senioren. Bedoeling is eenzaamheid van senioren tegen te gaan

Waar vindt het bestedingsdoel plaats?
Trekvaart 33 in IJsselmuiden

Waneer wordt het bestedingsdoel uitgevoerd?
per 1- 03 -2019

Waarom is dit bestedingsdoel nodig voor jullie vereniging/stichting/groep?
Cooperatie Kringloop Kampen, werkt zonder winstoogmerk met mens en milieu op de 1e plaats
Meer mensen actief / zinvol mee te laten draaien in onze maatschappij is van een van de doelstellingen.


Breng jouw stem uit