Het Lokaal

Omschrijving vereniging/stichting
Het lokaal is een buurtcentrum van verschillende initiatieven met als doel saamhorigheid en verbinding te brengen. Het is een broedplaats voor nieuwe initiatieven. Het Lokaal werkt samen met lokale kunstenaars aan een plek waar Ijsselmuidenaren elkaar kunnen ontmoeten en het samenleven vorm geven.

Wat is jullie bestedingsdoel?
Het ontwikkelen van een buurt- en ontmoetingstuin waar jong en oud in contact komen met elkaar en de natuur. Centraal staat een koffietafel met de kinderhoek. De tuin is een kringloop van het leven.

Waar vindt het bestedingsdoel plaats?
In het hart van IJsselmuiden, Erfgenamenstraat 1c . In de oude Ichtusschool. We willen plaatselijke basisscholen betrekken bij onderhoud en onderwijsdoelen.

Waneer wordt het bestedingsdoel uitgevoerd?
Zodra de gelden binnen zijn zullen ze worden ingezet. De tuin moet juni 2019 volop functioneren. Via vrijwilligers zullen we zo snel mogelijk starten met de voorbereidende werkzaamheden.

Waarom is dit bestedingsdoel nodig voor jullie vereniging/stichting/groep?
De tuin geeft de mogelijkheid je in te zetten voor de buurt en de natuur. Het is een plek voor ontmoeting. De opbrengst van de tuin wordt gebruikt voor gezamenlijke maaltijden en voor de meeneemhoek.Breng jouw stem uit