Hart voor Zwolle

Omschrijving vereniging/stichting
Hart voor Zwolle verbindt jongeren aan kwetsbare Zwollenaren. Jongeren zetten zich als maatje in voor een eenzame oudere, vluchtelingen, mensen met een beperking of dak- en thuislozen.

Wat is jullie bestedingsdoel?
Ondersteuning ontmoetingsactiviteiten tussen jongeren en kwetsbare Zwollenaren. We willen dat jongere en kwetsbare hulpontvanger financiële ruimte hebben om met elkaar iets leuks te ondernemen.

Waar vindt het bestedingsdoel plaats?
Deze ontmoetingsactiviteiten vinden plaats in Zwolle. We willen jongeren en hulpontvangers stimuleren om met elkaar leuke dingen te ondernemen: een kopje koffie in de stad, samen naar de bioscoop, etc

Waneer wordt het bestedingsdoel uitgevoerd?
Gedurende het hele jaar. In Zwolle zetten veel jongeren zich in voor kwetsbare stadsgenoten. We vinden het mooi als deze maatjeskoppels gedurende het hele jaar leuke dingen kunnen ondernemen.

Waarom is dit bestedingsdoel nodig voor jullie vereniging/stichting/groep?
Wij willen stimuleren dat mensen elkaar weer ontmoeten. Veel mensen in de stad leven in een sociaal isolement. Doordat jongeren naar hen omzien voelen ze weer dat ze erbij horen.Breng jouw stem uit