Gilde Zwolle

Omschrijving vereniging/stichting
Gilde Zwolle wil inwoners van Zwolle en directe omgeving als vrijwilliger of deelnemer, laten participeren in de samenleving door het ontwikkelen en uitvoeren van projecten en activiteiten.
Deze activiteiten hebben een positieve impact op de samenleving door een verbeterde participatie.

Wat is jullie bestedingsdoel?
Gilde Zwolle (ca 130 vrijwilligers) heeft 5 projecten waarvan er 2 geen subsidie krijgen. Gilde Rijders: tandemfietsen met visueel beperkten en Gilde Power; een workshopcyclus voor vitale ouderen

Waar vindt het bestedingsdoel plaats?
in Zwolle en omgeving ( het fietsen).

Waneer wordt het bestedingsdoel uitgevoerd?
Het is een doorlopende activiteit. Power is een cyclus van 6 bijeenkomsten, tot nu toe in het najaar. Rijders voert een drietal groepsactiviteiten per jaar uit, naast de duo's die zelf afspreken.

Waarom is dit bestedingsdoel nodig voor jullie vereniging/stichting/groep?
Deze activiteiten hebben geen zelfstandige financiering en we proberen de financiele drempel zo laag mogelijk te houden, zodat niemand om die reden uit de boot hoeft te vallen


Breng jouw stem uit