ANV camperland

Omschrijving vereniging/stichting
Brede belangen behartiging van de natuur door agrariërs met name voor de weidevogels en het onderhouden en instandhouden van karakteristieke landschapselementen.

Wat is jullie bestedingsdoel?
Aanaschaf van een bosmaaier voor het onderhouden van landschapselementen door vrijwilligers

Waar vindt het bestedingsdoel plaats?
IJsseldelta

Waneer wordt het bestedingsdoel uitgevoerd?
Momenteel

Waarom is dit bestedingsdoel nodig voor jullie vereniging/stichting/groep?
Voor het onderhoud is een dergelijke machine onontbeerlijk


Breng jouw stem uit