Werkgroep Angelus klok

Omschrijving vereniging/stichting
Met medewerking van vereniging Dorps belangen Wilsum en het college van ouderlingen-kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Wilsum

Wat is jullie bestedingsdoel?
Klokken en stemmen over de IJsseldelta. Verbinding landschap, mens en historie. Vergroten van beleving van de IJsseldelta in het Nationaal Landschap.

Waar vindt het bestedingsdoel plaats?
In Wilsum aan de kerktoren (klok). Expositie van de oude klok en in het gelui opnemen van de nieuwe replicaklok. Verder promotie m.b.t. verhaal van Wilsum.

Waneer wordt het bestedingsdoel uitgevoerd?
In 2019 na verkregen subsidie en sponsoring. Er ligt een project- uitvoeringsplan.


Waarom is dit bestedingsdoel nodig voor jullie vereniging/stichting/groep?
Om cultuurhistorisch erfgoed terug te brengen,waar het thuishoort om daarmee het verhaal te vertellen van kerk, klok en gemeenschap . Versterken leefbaarheid en activiteit in het dorp en ommelanden.


Breng jouw stem uit