Heb jij een gaaf initiatief? Mooi!

Bekijk de voorwaarden voor deelname

Gave (buurt) initiatieven met een maatschappelijk thema financieel helpen. Dat is het doel van de Rabobank Coöperatie Weken! Denk bijvoorbeeld aan een oplossing voor vereenzaming bij ouderen, ontwikkelplekken voor kinderen of een leuke ontmoetingsplek voor jongeren. Dat klinkt breed, of niet? Om je een beter beeld te geven hoe wij het onderscheid maken en welke initiatieven wel en niet mee mogen doen, staan hieronder een aantal voorbeelden.

Voorbeelden van initiatieven die goed passen bij de Rabo Coöperatieweken

Het gaat om lokale/regionale initiatieven in de regio Zwolle, Hattem, Kampen, Genemuiden en Zwartsluis. Bijvoorbeeld:

De aanleg van een beachvolleybalveld
Kinderen en jongeren (en volwassenen!) uit de buurt/wijk kunnen hier gebruik van maken! Het draagt bij aan de sociale ontwikkeling en recreatie van de omgeving. Pluspunt; je valt niet zo hard op dat zachte zand. Dat scheelt!


Speeltoestellen vervangen van een speeltuin
Zo blijft het voor kinderen veilig om te spelen in een leuke speeltuin. En samen spelen draagt bij aan sociale ontwikkeling. Daar raak je toch ondersteboven van?

Computerlessen organiseren voor senioren
Zo kan iedereen mee blijven doen. Nu en in de toekomst. Vind ik leuk!

Skatebaan voor de jeugd
Word jij de Tony Hawk van deze generatie? Of ga je toch liever kletsen met je vrienden bij de skatebaan? Hoe dan ook; een skatebaan is een leuke ontmoetingsplek en draagt bij aan (sociale) ontwikkeling!

Genemuiden’s got talent
Wat een lokaal talent hebben we toch. Super gaaf als dat allemaal eens bij elkaar komt! Extra mooi omdat het ook nog eens bijdraagt aan talentontwikkeling in de regio. Goed bezig!

Voorbeeld initiatieven die niet passen bij de Rabo Coöperatieweken

Buurt barbecue
Heel gezellig natuurlijk! Maar een buurt barbecue draagt niet direct bij aan het duurzaam verbeteren van de leefomgeving. De scheidslijnen zijn soms lastig te bepalen. Hoewel wij voorstander zijn van een feestje op zijn tijd, richt de Rabo Coöperatieweek zich meer op initiatieven met een maatschappelijk thema of een oplossing voor een sociaal vraagstuk.

Zonnepanelen voor voetbalclub
Super duurzaam natuurlijk! Wij zien dit initiatief als een bijdrage aan de verduurzaming van een publiek gebouw en minder passen bij de ontwikkeling van de lokale leefomgeving. Dit is dus eerder een clubdoel dan een maatschappelijk doel. Dit initiatief zou daarom beter passen bij de Rabobank Clubkas Campagne.

Aanschaf nieuwe sportartikelen

Mooi doel! De Rabobank Cooperatie Weken zijn alleen bedoeld voor maatschappelijke (buurt)initatieven. Voor aanschaf van nieuwe sportartikelen hebben we een andere campagne, namelijk de Rabobank Clubkas Campagne. Deze campagne is speciaal bedoeld voor bestedingsdoelen als deze voor clubs, verenigingen en stichtingen. Meer informatie over de clubkas campagne? Bekijk website Rabobank Clubkas Campagne.

De Rabobank Coöperatie Weken actievoorwaarden!

 1. De Rabobank Coöperatie Weken is in het leven geroepen om gave maatschappelijke projecten financieel te ondersteunen en verder te versterken. De belangrijkste voorwaarde voor deelname is dat het initiatief bijdraagt aan de regio Rabobank IJsseldelta. Alle klanten en leden van Rabobank IJsseldelta kunnen een initiatief aandragen!
 2. Omdat de Rabobank Coöperatie Weken een feestje is houden we van positieve sfeer! Daarom mag het project geen conflictgevoelig onderwerp hebben. Twijfel je hierover? Mail dan naar communicatie.ijsseldelta@rabobank.nl
 3. Doe je mee? Leuk! Dien dan namens jouw vereniging, stichting of groep die is gevestigd in de regio IJsseldelta je initiatief in. Een KVK inschrijving is niet verplicht. Als aanvrager moet je wel een actieve rekening hebben bij Rabobank IJsseldelta.
 4. Na afloop van de Rabobank Coöperatie Weken vindt Rabobank IJsseldelta het leuk om betrokken te blijven. Graag ontvangen wij een contactpersoon die ons na afloop van het project kan informeren over de voortgang. Hiervoor kan je zelf contact opnemen via: communicatie.ijsseldelta@rabobank.nl.
 5. De organisatie die je opgeeft werkt met vrijwilligers en wil geen winst maken.
 6. Rabobank betaalt over het algemeen niet het hele maatschappelijke project, maar betaalt een gedeelte mee. We vinden het belangrijk dat de aanvrager zelf een deel van de kosten betaalt of ook andere partijen vraagt om mee te doen. De bijdrage aan een project is eenmalig.
 7. Het project, de aanvrager en het bestedingsdoel zijn door Rabobank IJsseldelta te beoordelen, te controleren en te evalueren. Rabobank IJsseldelta kan organisaties uitsluiten van deelname aan de Rabobank Coöperatie Weken als zij zich niet houden aan de voorwaarden.
 8. De Rabobank Coöperatie Weken ondersteunt geen:
  *
  organisaties die een huidig sponsorcontract of partnership hebben met Rabobank IJsseldelta
  *
  organisaties die in hetzelfde jaar vanuit de Rabobank Clubkas Campagne een
  bijdrage hebben ontvangen.
  * Organisaties die activiteiten steunen buiten de regio waarin Rabobank IJsseldelta werkt.
  * Organisaties die de sponsoring willen gebruiken voor de dekking van exploitatie- en restauratiekosten.
  * Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek, zoals vechtsport.
  * Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen, zoals auto- of motorsport.
  * Projecten en/of bestedingsdoelen met een specifiek religieus of politiek karakter.
  * Actiecomités.
  * Feesten.
  * Regio- en stadsmarketing.
  * Wereldwinkels.
 9. Van bovenstaande voorwaarden kan worden afgeweken na besluit tussen Rabobank IJsseldelta en de ledenraad van Rabobank IJsseldelta.
 10. Alle klanten van Rabobank IJsseldelta mogen hun stem uitbrengen.

Heb je vragen? Bekijk onze veelgestelde vragen of mail communicatie.ijsseldelta@rabobank.nl. We maken er een te gek project van!